Get Adobe Flash player

БТІ Ірпінь

Типовий договір

Просимо уважно ознайомитися з даним замовленням. саме замовлення:

                                                                                                                                      Замовник:

                                                                                   Гром.   Прізвище Ім’я По батькові замовника

                                                                                    Паспорт, Індивідуальний податковий номер

                                                                                    Що мешкає за адресою:  

                                                                                     адреса замовника

                                                                                    Телефон:  телефон замовника


ЗАМОВЛЕННЯ-ЗОБОВ`ЯЗАННЯ №

дата замовлення

Прошу провести:   інвентаризацію житлового будинку далі за текстом Об`єкту, що знаходиться за адресою: адреса нерухомості

Зобов`язання та гарантії:

1. Засвідчую, що до комунального підприємства "Ірпінське бюро технічної інвентаризації" Ірпінської міської ради (далі - КП "Ірпінське БТІ") надані всі наявні документи щодо Об`єкта, на підтвердження законності проведення будівельних робіт: дозвільні, проектні, тощо;

1.1. КП "Ірпінське БТІ" гарантує наявність дозволів та кваліфікаційних сертифікатів, передбачених  чинним законодавством України для виконання даного виду робіт, і буде підтримувати їх в силі протягом строку дії цього Замовлення-зобовязання;

1.2. КП "Ірпінське БТІ" має право не розпочинати виконання робіт до моменту проведення оплати авансу та отримання вихідних даних необхідних для виконання робіт;

1.3. У випадку надання Замовником неточних, або недостовірних вихідних даних та документів, КП "Ірпінське БТІ" звільняється  від  відповідальності, а виконанні роботи вважаються виконаними належним чином і підлягають оплаті у встановленому цим Зомовленням-зобов`язанням порядку;

2. Підписанням даного ЗАМОВЛЕННЯ-ЗОБОВ`ЯЗАННЯ зобов`язуюсь *:

2.1. Не пізніше трьох робочих днів з дня підписання даного Замовлення-зобов'язання здійснити передоплату  (авансовий платіж) на розрахунковий рахунок КП "Ірпінське БТІ" у розмірі сума аванса грн;

2.2. Забезпечити представникам КП "Ірпінське БТІ" доступ у всі приміщення Об`єкту для здійснення їх обміру та обстеження.

2.3. Забезпечити власну присутність або присутність повноважного представника за дорученням в місті здійснення робіт з інвентаризації та контролю, під час проведення обстеження Об`єкту;

2.4. По закінченні обстеження (контролю) забезпечити підписання власноруч (чи представником за дорученням) абрису та ескізу;

2.5. Протягом 2-х днів з дня отримання  квитанції  здійснити остаточний розрахунок з КП "Ірпінське БТІ" **;

2.6. Вжити заходів щодо забезпечення безпеки проведення інвентаризаційних робіт (в разі необхідності провести відповідний інструктаж представників КП "Ірпінське БТІ");

2.7. В разі попереднього повідомлення за три робочі дні, забезпечити можливість проведення контролю якості виконання робіт з

3. У разі невиконання Замовлення-зобов'язання в строк до 15-ти календарних днів, з причин залежних від Замовника, (не надання повного пакету документів, доступу у всі приміщення для обмірів та обстеження, забезпечення безпеки при проведенні технічної інвентаризації, забезпечення присутності власника або уповноваженої особи, тощо), авансовий платіж не повертається.

4. На виконання Закону України від 01.06.2010р. № 2297-17, надаю згоду на обробку моїх персональних даних КП "Ірпінське БТІ", а саме: на обробку виданих на моє ім`я документів, підписаних мною документів та відомостей, що надаються мною.

*КП "Ірпінське БТІ" зобов'язується виконати замовлення в повному обсязі протягом 30-ти календарних днів, в разі терміновості - протягом трьох робочих днів, за відсутності порушень Замовником, передбачених пунктом 3.

** В разі порушення обов`язків, передбачених підпунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 КП "Ірпінське БТІ" має право відмовитись від проведення інвентаризації та повернути отримані документи без виконання. Достатнім доказом порушення є складений КП "Ірпінське БТІ" акт про ненадання можливості обстеження.

*** Повторний виїзд представника КП "Ірпінське БТІ" на Об`єкт можливий лише після повторного оформлення замовлення-зобов`язання та сплати авансу.

**** Загальна вартість виконання замовлення розраховується згідно Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України, з врахуванням вартості 1 нормо-години 116.24 грн.

***** Період звернення щодо усунення помилок складає - 14 кландарних днів з дня отримання замовлення.

****** У разі виконання замовлення в скорочений термін до вартості 1 нормо-години застосовується коефіцієнт 2.

Здача-приймання робіт підтверджується Актом, що оформлюється підчас отримання Замовником Технічної документації.

Акт підписується Сторонами та скріплюється печаткою Підрядника.

Відомості надані мною щодо об`єкту:

Приблизна площа будівлі, що підлягає первинній інвентаризації складає:   ______________кв.м.

Документи :        документи передані в роботу,

           дата замовлення.        __________________________________ ( П.І.Б. замовника)

Прошу виконати замовлення в скорочений термін (3-и робочі дні)******  ___________________

                                                                                                                         підпис, П.І.Б.

Замовлення-зобов`язання прийняв _________________

"""______""__________ 201___ року"                      ________________________ (                         )

Якщо Вам все зрозуміло, то перейдіть на наступну сторінку для заповнення «електронного замовлення» Дякуємо за співпрацю!